ALLE MØTEROM ER INNTIL VIDERE STENGT FOR ALL UTLEIE/LÅN

 

Reservasjon av møterom gjør du direkte i StyreWeb. Alle tillitsvalgte, trenere og oppmenn skal ha tilgang. 
Om du ikke har tilgang til StyreWeb - send epost til leder.flatashallen@flatas.no for reservasjon av møterom.