Reservasjon av møterom gjør du direkte i StyreWeb. Alle tillitsvalgte, trenere og oppmenn skal ha tilgang.