Flerbrukshallen er en standard fleridrettshall på 40*20 m spilleflate, pluss sikkerhetssoner. Hallen er oppmerket til håndball, volleyball, basketball og innebandy. Til hallen er det tilknyttet 4 sett med garderober med dusj og toalett. Det er også instruktørgarderobe og HC-garderobe/toalett.

Hallen disponeres av Flatåsen skole fra 0800-1530 mandag til fredag. I tillegg har Trondheim kommune 28 timer utover dette til den kommunale hallfordelingen.

NB NB NB FOR SESONGEN 2021/2022 DISPONERER FLATÅS IL ALL LEDIG TID NB NB NB