Reservasjon av møterom gjør du direkte i StyreWeb. Alle tillitsvalgte, trenere og oppmenn skal ha tilgang, men kun for møter i regi av sitt engasjement i Flatås IL. Reservasjoner av sosialrom må godkjennes før de er gyldige. Det lånes ikke ut til grupper mindre enn 16 personer, da vises det til øvrige møterom. Alle private arrangement som bursdag, konfirmasjon og dåp skal reserveres via daglig leder.

Om du ikke har tilgang til StyreWeb - send epost til din avdelingsleder for å få bruker.

Eksterne tar kontakt med utleie@flatas.no for reservasjon av møterom.