Fotballhallen

Fotballhallen er en 7'/9' kunstgresshall på 60*40 m spilleflate, pluss sikkerhetssoner. Til hallen er det tilknyttet 2 sett med garderober med dusj og toalett. Det er 2 stykk 7' og 4 stykk 5' mål i hallen.

Hallen disponeres av Flatåsen skole fra 0800-1530 mandag til fredag. I tillegg har Trondheim kommune 12 timer utover dette til den kommunale hallfordelingen. Utover dette er det Flatåshallen AS ved daglig leder (utleie@flatas.no) som står for utleie.

Det koster 1.200,- å leie hallen med garderobe i 60 minutter. Tilgjengelige timer i flerbrukshallen finnes her (lenke).

Ledige tidspunkt per 22.01.2019 (forbehold om feil):

Lørdag 09:00-10:00

Lørdag 13:30-16:00

Søndag 09:00-10:00

Søndag 10:00-12:00 (halv hall)

Søndag 12:00-13:00