Oppstart J/G 2012 Håndball

Detaljer

Dato mandag 09. september 2019
Klokkeslett 18:4520:30
Lokale Sosialrom (80 plasser)

Sted

Navn Flatåshallen
Adresse

7099
FLATÅSEN
Kart