Årsavtale med Flatås IL

Publisert av Frode Kvamsøy den 30.04.23.

Årsavtale mellom Flatåshallen AS og Flatås IL gjelder fra 1/1-31/12, og fornyes i november året før den gjelder for.

Avtalen regulrer når Flatås IL disponerer de enklete haller/baner, deres og Flatåshallen AS sine plikter og gjeldende godtgjørelse.

Den tid Flatås IL disponerer koordineres/fordeles via daglig leder i Flatås IL.

Avtalen gjelder for tilsvarende skolens 40 skoleuker, Alstå ikke for skolens 12 ferieuker (vinter-, påske, sommer-, høst- og juleferie. Avtalen gjelder heller ikke for røde dager.

Ansvarlig for avtalen er daglige ledere for hhv Flatås IL (Kristoffer Johansen) og Flatåshallen AS (Frode Kvamsøy)